Teşekkürlerimizle

2007-2008 Bahar Dönemi Toplantılarımız gerçekleştirilen 5 sunuyla sona erdi. Toplantılarımızın gerçekleşmesinde değerli katkıları olan Sayın Prof. Dr. Erkin ERTEN, Sayın Mimar Ozan TÜZÜN’e, sunularıyla bizleri destekleyen konuşmacılarımız Sayın Prof.Dr.Tarık ÖRGEN’e, Sayın Mimar Kaya ARIKOĞLU’na, Sayın Öğr.Gör.Dr. Duygu SABAN ÖKESLİ’ye, Sayın Mimar Güniz BAYKAM’a, Sayın Tahsin SEZER’e ve Sayın Mimar Hakan KISACIK’a ve izleyici konuklarımıza teşekkür ederiz.

Toplantıları hazırlarken ortaya koyduğumuz hedeflere; gerçekleştirdiğimiz toplantılarda tartışılan konularla yaklaşıldığını düşünüyoruz. Umuyoruz ki; önümüzdeki dönemlerde de toplantılarımız değerli konuşmacı konuklarımız ve ufuk açan konularla devam edecek.

Gelecek dönem Adana Mimarlık Toplantılarında görüşmek üzere.


Yrd. Doç. Dr. Onur ERMAN

* 5 // AFAD Başkanı Tahsin Sezer, Y. Mimar Hakan Kısacık / “Fotoğraf ve Mimarlık” konulu toplantı 06.05.2008 tarihinde gerçekleşti.

AFAD Başkanı Tahsin Sezer // Y. Mimar Hakan Kısacık

Ç.Ü. Mimarlık Bölümü bünyesinde düzenlenen Adana Mimarlık Toplantıları Dizisinin 2007-2008 Öğretim Yılı Bahar Dönemi son toplantısı iki konuşmacı konuk ile gerçekleştirildi. AFAD Başkanı Sayın Tahsin Sezer ve Mimar Hakan Kısacık fotoğrafçılık konu alanı ile ilişkili sunumlarını yaptılar.

Sayın Tahsin Sezer’in sunumu mimarlık ürününün görsel yansımasında bir araç olarak fotoğraf tekniğinin kullanılması konusundaydı. Kendisi; mimari fotoğrafçılık nedir, hangi tekniklerle yapıyı en doğru şekilde ifade edebilecek çekimler yapılabilir, çekimlerden önce yapılması gereken hazırlıklar ve fotoğrafçılığın kısa tarihçesi hakkında doyurucu bilgiler sundu. İlginç bilgilerden biri de çekilen ilk fotoğrafın mimari bir fotoğraf olmasıydı.

Ardından mimarlık mesleğinin yanı sıra pek çok yarışmada aldığı derecelerle fotoğraf sanatçısı unvanını da hak eden Sayın Hakan Kısacık söz aldı. Konuya paralel olarak hazırladığı sunumuna geçmeden önce; mimarlık konusunu felsefi açıdan örneklerle yorumlayan ve fotoğraf sanatının mesleğine yaptığı olumlu etkileri konusunda açıklamalar yapan Kısacık; New York seyahati sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan keyifli gösterisini sundu.

Sayın Sezer ve Sayın Kısacık’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

* 4 // Mimar Güniz Baykam / “Başımızın Üzerinde Bir Dam” konulu toplantı 29.04.2008 tarihinde gerçekleşti.

Sayın Mimar Güniz Baykam toplantılarımızın dördüncü konuğuydu.

Akıcı konuşması ve etkileyici benzetmeleriyle bizler için keyifli bir söyleşi oldu. Baykam; öğrencilik yılları anıları ve hikayeciklerini de aktardığı konuşmasında pratiğin biçimlenişinde izlenilen yol, arayışlar ve sonuç ürünün ortaya çıkışında faktörler konusunda mesleki uygulamaları paralelinde örnekler sundu. Günümüz mimarlık ürünlerinin biçimlenişinde geçmişten izlerin rolü ve günümüzde beklentilerin etkisinin de ele alındığı söyleşi; mevcut yaşam çevrelerinin nasıl biçimlendiği konusunda bir tartışma zemini oluşturdu.

Kendisine bu keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.

* 3 // Öğr. Gör. Dr. Duygu Saban Ökesli / “Kentsel Kimlik ve İmaj Arayışı” konulu toplantı 18.04.2008 tarihinde gerçekleşti.


“Kentsel Kimlik ve İmaj Arayışı” başlıklı konuşmasıyla Öğr.Gör.Dr. Duygu Saban Ökesli 3. toplantımızın konuşmacısıydı.

Kentlerin ve onun parçası olan yaşam alanlarının tanımlanmasında ve tariflenmesinde önemli bir unsur olan kimlik ve imaj kavramlarına açıklık getirilen sunuda, olumlu imajların oluşabilmesi için gerekli imaj ögeleri tartışıldı. Adana Kenti hazırlanan görseller çerçevesinde belirtilen imaj ögelerine dayanarak analiz edildi. Bir anket çalışması ile desteklenen sunum Adana kent imajının son 10 yıl içinde nasıl değiştiğinin ve bu süreçte kentsel imajın yorumunun kentteki kullanıcılar tarafından nasıl anlaşıldığının irdelenmesi izleyiciler tarafından ilginç bulundu. Aynı konuda daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarlanması ile elde edilen bulguların, önceki çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılması; kentimizin son 10 yılda gelişen fiziksel yapılanmasına dayanarak kimlik ve imaj bakımından değerini ortaya koymaktaydı.

Güncel bir kent sorunu olarak karşımıza çıkan kimlik ve imaj kavramı hakkında Adana kenti özelinde ilginç bulgular ortaya koyan sunumu için Sayın Dr. Duygu Saban Ökesli’ye teşekkür ederiz.


* 2 // Mimar Kaya Arıkoğlu / “Mimarlık Eğitimine Bir Bakış” konulu toplantı 01.04.2008 tarihinde gerçekleşti.


Adana Mimarlık Toplantıları dizisinin 2. toplantısı 1 Nisan 2008’de Kaya Arıkoğlu’nun sunumuyla gerçekleştirildi. Yoğun yağışa rağmen katılımın çokluğu dikkat çekiciydi.

“Mimarlık Eğitimine Bir Bakış” konulu sunumda Kaya Bey; mimarlığın ne olduğundan yola çıkarak nasıl bir mimarlık eğitimi olmalı konusunu tartışmaya açtı. Kişisel eğitim ve mesleki tecrübelerini aktararak konuyu ele alan konuşmacı, Vitruvius’un form+fonksiyon+estetik şeklinde formüle ettiği mimarlık kavramında, öğrencinin eğitimle formülün ilk iki ögesi olan form ve fonksiyon konusunda bilgi sahibi olduğu ancak estetik konusunda eğitimin meslek yaşamı boyunca devam ettiğini belirtti. Mimarın mezuniyetiyle eğitiminin sona ermediğini böylelikle vurgularken, mimarın bir yapı ustasından bile öğreneceği şeyler olduğunu, mimarın bir işlevsel yapıyı tasarlarken ve inşa ederken öğrenme sürecinin devam ettiğini belirtti. Yurt dışındaki mimarlık okullarının atölye ve dersliklerinden örneklerin de yer aldığı sunuda nitelikli mimarlık eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli koşullar da tartışıldı.