* 3 // Öğr. Gör. Dr. Duygu Saban Ökesli / “Kentsel Kimlik ve İmaj Arayışı” konulu toplantı 18.04.2008 tarihinde gerçekleşti.


“Kentsel Kimlik ve İmaj Arayışı” başlıklı konuşmasıyla Öğr.Gör.Dr. Duygu Saban Ökesli 3. toplantımızın konuşmacısıydı.

Kentlerin ve onun parçası olan yaşam alanlarının tanımlanmasında ve tariflenmesinde önemli bir unsur olan kimlik ve imaj kavramlarına açıklık getirilen sunuda, olumlu imajların oluşabilmesi için gerekli imaj ögeleri tartışıldı. Adana Kenti hazırlanan görseller çerçevesinde belirtilen imaj ögelerine dayanarak analiz edildi. Bir anket çalışması ile desteklenen sunum Adana kent imajının son 10 yıl içinde nasıl değiştiğinin ve bu süreçte kentsel imajın yorumunun kentteki kullanıcılar tarafından nasıl anlaşıldığının irdelenmesi izleyiciler tarafından ilginç bulundu. Aynı konuda daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarlanması ile elde edilen bulguların, önceki çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılması; kentimizin son 10 yılda gelişen fiziksel yapılanmasına dayanarak kimlik ve imaj bakımından değerini ortaya koymaktaydı.

Güncel bir kent sorunu olarak karşımıza çıkan kimlik ve imaj kavramı hakkında Adana kenti özelinde ilginç bulgular ortaya koyan sunumu için Sayın Dr. Duygu Saban Ökesli’ye teşekkür ederiz.