* 2 // Mimar Kaya Arıkoğlu / “Mimarlık Eğitimine Bir Bakış” konulu toplantı 01.04.2008 tarihinde gerçekleşti.


Adana Mimarlık Toplantıları dizisinin 2. toplantısı 1 Nisan 2008’de Kaya Arıkoğlu’nun sunumuyla gerçekleştirildi. Yoğun yağışa rağmen katılımın çokluğu dikkat çekiciydi.

“Mimarlık Eğitimine Bir Bakış” konulu sunumda Kaya Bey; mimarlığın ne olduğundan yola çıkarak nasıl bir mimarlık eğitimi olmalı konusunu tartışmaya açtı. Kişisel eğitim ve mesleki tecrübelerini aktararak konuyu ele alan konuşmacı, Vitruvius’un form+fonksiyon+estetik şeklinde formüle ettiği mimarlık kavramında, öğrencinin eğitimle formülün ilk iki ögesi olan form ve fonksiyon konusunda bilgi sahibi olduğu ancak estetik konusunda eğitimin meslek yaşamı boyunca devam ettiğini belirtti. Mimarın mezuniyetiyle eğitiminin sona ermediğini böylelikle vurgularken, mimarın bir yapı ustasından bile öğreneceği şeyler olduğunu, mimarın bir işlevsel yapıyı tasarlarken ve inşa ederken öğrenme sürecinin devam ettiğini belirtti. Yurt dışındaki mimarlık okullarının atölye ve dersliklerinden örneklerin de yer aldığı sunuda nitelikli mimarlık eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli koşullar da tartışıldı.

2 // Mimar Kaya Arıkoğlu 3 // Öğr. Gör. Dr. Duygu Saban Ökesli

* 1 // Prof. Tarık Örgen / Kırsal Stüdyo konulu toplantı 11.03.2008 tarihinde gerçekleşti.

Prof. Tarık Örgen'in konuşmacısı olduğu "Kırsal Stüdyo" konulu toplantı 11.03.2008 tarihinde saat 14.00'da ÜSAM Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ilgiyle izlediği toplantıda tartışılan konu dikkate değerdi. 1993 yılından beri sürdürülen kırsal stüdyo, alt gelir düzeyinde yaşayan kullanıcıların yaşam çevrelerini iyileştirmeyi hedeflerken aynı zamanda bu kullanıcı grubunun sosyal hayatının da iyileştirilmesine de katkıda bulunarak sosyal bilinci de geliştirmektedir.

Auburn Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin dahil olduğu stüdyoda öğrenciler eğitim döneminde seçilen alanda inşa edilecek yapıları tasarlarken, sonraki dönemde de bu yapıları inşa etmektedir. Yapı tasarım ve üretim sürecinde tamamen öğrencilerin görev aldığı çalışma uluslar arası bir çok ödüle değer bulunmuştur. Ayrıca 2003 yılında çalışmayı konu alan “Kırsal Stüdyo Filmi” Barselona Film Festivalinde en iyi uzun metrajlı belgesel film ödülünü almıştır.