Teşekkürlerimizle

2007-2008 Bahar Dönemi Toplantılarımız gerçekleştirilen 5 sunuyla sona erdi. Toplantılarımızın gerçekleşmesinde değerli katkıları olan Sayın Prof. Dr. Erkin ERTEN, Sayın Mimar Ozan TÜZÜN’e, sunularıyla bizleri destekleyen konuşmacılarımız Sayın Prof.Dr.Tarık ÖRGEN’e, Sayın Mimar Kaya ARIKOĞLU’na, Sayın Öğr.Gör.Dr. Duygu SABAN ÖKESLİ’ye, Sayın Mimar Güniz BAYKAM’a, Sayın Tahsin SEZER’e ve Sayın Mimar Hakan KISACIK’a ve izleyici konuklarımıza teşekkür ederiz.

Toplantıları hazırlarken ortaya koyduğumuz hedeflere; gerçekleştirdiğimiz toplantılarda tartışılan konularla yaklaşıldığını düşünüyoruz. Umuyoruz ki; önümüzdeki dönemlerde de toplantılarımız değerli konuşmacı konuklarımız ve ufuk açan konularla devam edecek.

Gelecek dönem Adana Mimarlık Toplantılarında görüşmek üzere.


Yrd. Doç. Dr. Onur ERMAN

* 5 // AFAD Başkanı Tahsin Sezer, Y. Mimar Hakan Kısacık / “Fotoğraf ve Mimarlık” konulu toplantı 06.05.2008 tarihinde gerçekleşti.

AFAD Başkanı Tahsin Sezer // Y. Mimar Hakan Kısacık

Ç.Ü. Mimarlık Bölümü bünyesinde düzenlenen Adana Mimarlık Toplantıları Dizisinin 2007-2008 Öğretim Yılı Bahar Dönemi son toplantısı iki konuşmacı konuk ile gerçekleştirildi. AFAD Başkanı Sayın Tahsin Sezer ve Mimar Hakan Kısacık fotoğrafçılık konu alanı ile ilişkili sunumlarını yaptılar.

Sayın Tahsin Sezer’in sunumu mimarlık ürününün görsel yansımasında bir araç olarak fotoğraf tekniğinin kullanılması konusundaydı. Kendisi; mimari fotoğrafçılık nedir, hangi tekniklerle yapıyı en doğru şekilde ifade edebilecek çekimler yapılabilir, çekimlerden önce yapılması gereken hazırlıklar ve fotoğrafçılığın kısa tarihçesi hakkında doyurucu bilgiler sundu. İlginç bilgilerden biri de çekilen ilk fotoğrafın mimari bir fotoğraf olmasıydı.

Ardından mimarlık mesleğinin yanı sıra pek çok yarışmada aldığı derecelerle fotoğraf sanatçısı unvanını da hak eden Sayın Hakan Kısacık söz aldı. Konuya paralel olarak hazırladığı sunumuna geçmeden önce; mimarlık konusunu felsefi açıdan örneklerle yorumlayan ve fotoğraf sanatının mesleğine yaptığı olumlu etkileri konusunda açıklamalar yapan Kısacık; New York seyahati sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan keyifli gösterisini sundu.

Sayın Sezer ve Sayın Kısacık’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

* 4 // Mimar Güniz Baykam / “Başımızın Üzerinde Bir Dam” konulu toplantı 29.04.2008 tarihinde gerçekleşti.

Sayın Mimar Güniz Baykam toplantılarımızın dördüncü konuğuydu.

Akıcı konuşması ve etkileyici benzetmeleriyle bizler için keyifli bir söyleşi oldu. Baykam; öğrencilik yılları anıları ve hikayeciklerini de aktardığı konuşmasında pratiğin biçimlenişinde izlenilen yol, arayışlar ve sonuç ürünün ortaya çıkışında faktörler konusunda mesleki uygulamaları paralelinde örnekler sundu. Günümüz mimarlık ürünlerinin biçimlenişinde geçmişten izlerin rolü ve günümüzde beklentilerin etkisinin de ele alındığı söyleşi; mevcut yaşam çevrelerinin nasıl biçimlendiği konusunda bir tartışma zemini oluşturdu.

Kendisine bu keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.