Teşekkürlerimizle

2007-2008 Bahar Dönemi Toplantılarımız gerçekleştirilen 5 sunuyla sona erdi. Toplantılarımızın gerçekleşmesinde değerli katkıları olan Sayın Prof. Dr. Erkin ERTEN, Sayın Mimar Ozan TÜZÜN’e, sunularıyla bizleri destekleyen konuşmacılarımız Sayın Prof.Dr.Tarık ÖRGEN’e, Sayın Mimar Kaya ARIKOĞLU’na, Sayın Öğr.Gör.Dr. Duygu SABAN ÖKESLİ’ye, Sayın Mimar Güniz BAYKAM’a, Sayın Tahsin SEZER’e ve Sayın Mimar Hakan KISACIK’a ve izleyici konuklarımıza teşekkür ederiz.

Toplantıları hazırlarken ortaya koyduğumuz hedeflere; gerçekleştirdiğimiz toplantılarda tartışılan konularla yaklaşıldığını düşünüyoruz. Umuyoruz ki; önümüzdeki dönemlerde de toplantılarımız değerli konuşmacı konuklarımız ve ufuk açan konularla devam edecek.

Gelecek dönem Adana Mimarlık Toplantılarında görüşmek üzere.


Yrd. Doç. Dr. Onur ERMAN

Hiç yorum yok: