ADANA MİMARLIK TOPLANTILARI

“PENCERE AÇMAK”


AMAÇ VE KAPSAM
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü bünyesinde mimarlık eğitimine çeşitlilik katarak gelişimine katkıda bulunmak üzere planlanan toplantılar dizisinde; mimarlık öğrencilerinin; farklı pencerelerden bakışlarla tanışmasını sağlamak, meslek pratiğine sahip mimarlar ve akademisyenlerle bir arada, mimarlığın ortak diliyle, kent ve yapılı çevre ile ilgili tartışma platformlarında doğrudan yer alması, konulara ilişkin fikir üretme olanağının sağlanması hedef alınmaktadır.

Mimarlık kültürünü geliştirmek ve yaymak, kentsel çevrenin kalitesinin artmasına katkı sağlamak, dolayısıyla “mimarlığı aktarmak” bu etkinliklerin doğal sonucu olarak görülmektedir.

KATILIM
Uygulama ve deneyimleriyle mimarlar, kente ve çevreye dair söz söylemek, bilimsel öneriler içeren sunuları paylaşmak üzere akademisyenler ile yakın gelecekte eğitimlerini tamamlayarak meslek hayatına girecek olan öğrenciler söz konusu toplantılarda sunum yapmak üzere düzenleme komitesine başvurabileceklerdir.

Kişi veya gruplar, düzenleme komitesinin değerlendirmesiyle ve oluşturulacak takvim çerçevesinde sunum yapabileceklerdir.

KONU BAŞLIKLARI
Konuşmacılar aşağıda ana başlıkları yazılı konularda meslek pratiklerini, uygulamalarını genel ve/veya tek yapı ölçeğinde veya fikir bazında sunabileceklerdir.

-Tarihi doku ve kent
-Su ve kent; Seyhan Nehri’nin ve baraj gölünün kent morfolojisine yansımaları
-Güncel kent sorunları
+Kuzey Adana, mevcut durum, gelecek için öngörüler
+Kentsel dönüşüm, uygulamalar, yaklaşımlar ve örnekler
+Yenileme, yeniden işlevlendirme, örnekler, uygulamalar ve yaklaşımlar
+İmar mevzuatı, sınırlayıcılar, kısıtlamalar ve uygulamalara yansımaları
-Mimarlık mesleğinin uygulama alanlarında değişim ve günümüzde mimarlık mesleğinin hinterlandı
-Mesleki uygulama alanı olarak konut ve konut tasarımı
+Konut kavramında yeni açılımlar
+Konut kullanıcılarının yeni eğilimleri, değişen beklentiler ve ihtiyaçlar
+Kentsel Konut stokunun analizi ve konut üretiminde açılımlar, üretim planlanması
-Mimari proje uygulamaları, deneyimler
+Mimari proje uygulamalarında süreç; istek ve beklentilerin projeye yansıması
+Mimari büro deneyimi, serbest mimarlık yapmak, tecrübeler, günümüz meslek ortamı, adaylar için öneriler
+Detaylar, özel uygulamalar ve tasarımlar
-Mimari üslup arayışları
+Mimari çizgiler, mimari imza
-Mezunlar, mezuniyet öncesi ve sonrası, beklentiler ve gerçekler
-Mimar adaylarının sözleri

Ağırlıklı olarak görsel ve işitsel sunum tekniklerinin kullanımı tavsiye edilmektedir. Sunuların yayın haline getirileceği göz önüne alınmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ
Toplantılar; Çukurova Üniversitesi Kampusünde, 2 ila 4 haftalık periyotlarda yapılacak ve sunum tartışma bölümü ile birlikte 60 dakikayla sınırlı olacaktır.

Hiç yorum yok: